The Losers Cirque Company

V současné době má Losers Cirque Company na repertoáru tři úspěšná novocirkusová představení – The Loser(s), premiéra v roce 2014, Wall(s) & Handbags, premiéra v roce 2015 a Beach Boy(s), premiéra v roce 2016. Každé představení je jedinečné svým nastudováním. Stálý tým herců, tanečníků a akrobatů vždy přizve ke spolupráci další etablované umělce z různých oborů a tak vzniknou jedinečné projekty, které mají ambici obstát v konkurenci se zahraničními produkcemi.